VA tjenester

Vi kan levere følgende VA tjenester, med egne ressurser eller sammen med våre søsterselskap eller samarbeidspartnere.

Bengt Rebnord Olsen

Bengt Rebnord Olsen

Kontaktperson

 • Tømming av sandfang
 • Lekkasjesøk
 • Trasèsøk
 • GPS innmåling
 • Tetthetsprøving
 • Kumstøp
 • 3D Scanning av kummer
 • Coating av stikkrenner og kulverter
 • Diverse betongarbeider
 • Grave- og entreprenørarbeider
 • Asfaltarbeider
 • Styrt boring
 • Utblokking og inntrekking av nye rør
Jeg godtar at ALTiVA AS behandler utfylte data i skjemaet. Personvern.