Rørspyling

Vi benytter riktig utstyr for å åpne tette rør eller fjerne fremmedelementer i røret.

Bengt Rebnord Olsen

Bengt Rebnord Olsen

Kontaktperson

Rørspyling er en effektiv metode for vedlikehold av rør, slik at levetiden kan forlenges. Vi kan også benytte mekanisk rens eller rørspyling med varmt vann. Valg av metode er avhengig av tilstanden på røranlegget.

Oppdraget utføres fra stakeluke i hus eller utvendig kum. Noen ganger kan det være behov for å demontere toalett eller vannlås på kjøkken.

Vi utfører også rørspyling av store kommunale ledninger.

Rørspyling utføres med høyt trykk, rett dyse og riktig vannmengde, slik at problemet blir løst.

Det kan være behov for å en rørinspeksjon for å sjekke rørene etter en rørspyling, slik at man kan finne årsaken til problemet.

Jeg godtar at ALTiVA AS behandler utfylte data i skjemaet. Personvern.