Hvem er vi?

Vi tilbyr de fleste tjenester inn vann og avløp. Vårt fokus er fornøyde kunder. ALTiVA leverer kvalitetsmessige tjenester etter gjeldende forskrifter og bransjestandard.

Hva gjør vi?

Vi leverer et bredt spekter av VA tjenester, med egne ressurser eller sammen med våre søsterselskap eller samarbeidspartnere.

Rørspyling-Rørinspeksjon-Rørfornying-Tømming av sandfang-Lekkasjesøk-Trasèsøk-GPS innmåling-Tetthetsprøving-Kumstøp-3D Scanning av kummer-Coating av stikkrenner og kulverter-Diverse betongarbeider-Grave- og entreprenørarbeider-Asfaltarbeider-Styrt boring-Utblokking og inntrekking av nye rør.

Hvorfor velge oss?

Våre ansatte og samarbeidspartnere har nødvendig kompetanse og grundig opplæring i de respektive fagområdene. Vi utfører oppdragene i henhold til miljø, kvalitet, myndighetskrav, lover og forskrifter og de forskjellige bransjestandard.
Kontaktpersoner
Bengt Rebnord Olsen

Bengt Rebnord Olsen

Dalig leder

bengt@altiva.no
+47 479 18 140
Kjetil Pedersen

Kjetil Pedersen

Driftsleder

kjetil@altiva.no
+47 479 11 900
Kjell Rune Ludvigsen

Kjell Rune Ludvigsen

Seniorkonsulent

kjellrune@altiva.no
+47 934 67 434