Kontaktpersoner Vakttelefon: 920 71 200 post@altiva.no

Våre fokusområder

Vi har lang erfaring og bred kompetanse innen bransjen. Forretningsområdene er offentlig og privat sektor, samt borettslag.

Kvalitet i alle ledd

Vi utfører oppdragene i henhold til miljø, kvalitet, myndighetskrav, lover og forskrifter og de forskjellige bransjestandarder.